کاهو و کلم

commentبدون دیدگاه
                                   دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای کلم (در یک هکتار) زمان یا مرحله رشد نوع کود مقدار کود مصرفی نحوه مصرف ۱)      زمان کاشت…
کلیک کنید
فهرست