گندم و جو آبی

commentبدون دیدگاه
                           دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای گندم و جو آبی (در یک هکتار) زمان یا مرحله رشد نوع کود مقدار کود مصرفی نحوه مصرف ۱)بعد از آماده سازی…
کلیک کنید
فهرست