تأثیر جانوران بر تغییرات شیمیایی خاک

  خاک‌های کشاورزی گروه‌های زیادی از جانوران را در خود جای داده‌اند. در این خاکها از موجودات کوچک تک سلولی تا جانوران بزرگتر متعلق به رده‌های مختلف رشد و زندگی می‌کنند. اجتماعات این چنینی، صرف نظر از نوع عملیات مدیریتی…
کلیک کنید

حاصلخیزی بیولوژیک خاک

حاصلخیزی بیولوژیک خاک   ۱- حاصلخیزی بیولوژیک خاک چیست؟ کیفیت خاک، حاصلخیزی خاک و سلامت خاک واژه‌هایی هستند که برای توصیف اهمیت منابع خاک استفاده شده‌اند. از دیدگاه کشاورزی، واژه تاریخی حاصلخیزی خاک در واقع توان تأمین تمامی کیفیت‌های مورد…
کلیک کنید
فهرست