تأثیر جانوران بر تغییرات شیمیایی خاک

  خاک‌های کشاورزی گروه‌های زیادی از جانوران را در خود جای داده‌اند. در این خاکها از موجودات کوچک تک سلولی تا جانوران بزرگتر متعلق به رده‌های مختلف رشد و زندگی می‌کنند. اجتماعات این چنینی، صرف نظر از نوع عملیات مدیریتی…
کلیک کنید
فهرست