برگزاری جلسه فنی با شرکت زعفران مصطفوی

folder_openاخبار
turned_in_not, , ,
commentبدون دیدگاه
به منظور توسعه همکاری های مشترک بین شرکت بیوزر و زعفران مصطفوی در جهت توسعه زعفران ارگانیک از طریق محصولات شرکت بیوزر، جلسه مشترکی با حضور کارشناسان بیوزر و مدیر عامل محترم شرکت زعفران مصطفوی، جناب آقای مهندس مصطفوی تشکیل…
کلیک کنید
فهرست