استفاده از نانو ذرات روی در تغذیه دام

folder_openنانو – دامپروری
turned_in_not, , ,
commentبدون دیدگاه
استفاده از نانو ذرات روی در تغذیه دام نویسندگان مهدی افتخاری، داود صیدی چکیده نانوتکنولوژی فناوری جدیدی است که در حوزه های مختلف علم از جمله کشاورزی کاربرد دارد. یکی از زیر بخش های مرتبط با کشاورزی که این تکنیک…
کلیک کنید
فهرست