احیای مجدد گلخانه خیار – اراک

folder_openاخبار
turned_in_not, , ,
commentبدون دیدگاه
احیای مجدد گلخانه خیار – اراک گلخانه آقای شافعی در اراک به شدت دچار کمبود عناصر ریز مغذی بود و بوته ها ضعیف و رشد بسیار کمی داشتند. کارشناسان گلخانه بیوزر پس از بازدید، دستورالعمل ها و توصیه های لازم…
کلیک کنید
فهرست