کاربرد کاوشگرهای نو در پیشگیری، تشخیص و درمان در دامپزشکی

چکیده: نانو فناوری پتانسیل تغییر در دامپزشکی، بهداشت  حیوانات و تولیدات حیوانی را دارا می باشد. دستگاه های نانو نسل سوم، مانند کوانتوم، نانو تیوب، نانو سل و دندریمرها هستند که می توانند در تصویربرداری تشخیصی استفاده موثری داشته باشند.…
کلیک کنید

کاربردهای فناوری نانو در دامپروری نوین

folder_openنانو – دامپروری
turned_in_not, , , , ,
commentبدون دیدگاه
کاربردهای فناوری نانو در دامپروری نوین سارا رجب زاد کارشناسی علوم دامی/۹۳ نانوتکنولوژی به عنوان علمی نوین توجه محققین در سراسر دنیا را به خود جلب کرده به گونه ای که امروزه این فناوری یکی از قدرتمندترین شاخه های علوم…
کلیک کنید
فهرست