حضور بیوزر در نمایشگاه کشاورزی جیرفت

با کمال افتخار شرکت دانش بنیان فناور نانو پژوهش مرکزی با نام تجاری “بیوزر” تولید کننده کودهای بیولوژیک، کودهای کلاته، انواع کودهای ترکیبی، کامپوزیت بیوارگانیک، اورمیک و کودهای گرانوله آلی، مهارگرهای معدنی و کودهای ویژه شیلات با ارائه دستاوردهای نوین…
کلیک کنید

باغ کیوی، آستارا

افزایش سایز و کیفیت میوه کیوی با کودهای بیوزر کودهای استفاده شده: NPK 20-20-20، NPK 25-5-30، مایع ارگانیکی مرداد ماه ۹۸  
کلیک کنید

تأثیر عالی کودهای بیوزر بر درختان باغ ملی نیشابور

باغ ملی نیشابور  در این تیمارها از کود بیومیک و فرومیک بیوزر استفاده شده است که نتیجه آن به شکل قابل توجهی در تصویر زیر مشاهده می شود.  
کلیک کنید
فهرست