کاربرد کاوشگرهای نو در پیشگیری، تشخیص و درمان در دامپزشکی

چکیده: نانو فناوری پتانسیل تغییر در دامپزشکی، بهداشت  حیوانات و تولیدات حیوانی را دارا می باشد. دستگاه های نانو نسل سوم، مانند کوانتوم، نانو تیوب، نانو سل و دندریمرها هستند که می توانند در تصویربرداری تشخیصی استفاده موثری داشته باشند.…
کلیک کنید
فهرست