حضور بیوزر در نمایشگاه بین المللی توانمندی‌های روستاییان و عشایر

  ۲۴ تا ۲۷ مرداد ماه زمان بازدید: ۱۰ الی ۱۸ محل برگزاری: تهران، بزرگراه چمران، نمایشگاه بین المللی تهران بازدید معاون اول رئیس جمهور، آقای دکتر جهانگیری از غرفه بیوزر بازدید دکتر واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری از غرفه…
کلیک کنید
فهرست