تأثیر کم آبیاری و نانو کود بر خصوصیات زایشی گیاه ریحان

folder_openنانو – کود
turned_in_not, , ,
commentبدون دیدگاه
تأثیر کم آبیاری و نانو کود بر خصوصیات زایشی گیاه ریحان ریحان  یکی از گیاهان مهم متعلق به تیره نعناع (Lamiaceae (است که به عنوان گیاه دارویی، ادویه ای و همچنین به صورت سبزی تازه مورد استفاده قرار میگیرد. امروزه…
کلیک کنید
فهرست