سنتز سبز نانو ذرات طلا در گیاه یونجه در شرایط درون شیشه

سنتز سبز نانو ذرات طلا در گیاه یونجه در شرایط درون شیشه مرضیه کشاورزی ۱، داریوش داودی ۲، شهرام پورسیدی ۱، فرانک روزبه ۳، سهیلا تکلو ۴، معصومه نوروزی ۲  ۱٫ دانشگاه شهید باهنر کرمان  ۲٫ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران…
کلیک کنید
فهرست