سنتز سبز نانو ذرات کروی طلا با استفاده از عصاره گیاه آب تره

  چکیده: در سال‌های اخیر، به دلیل کاربردهای گسترده نانو ذرات طلا، تمایل زیادی برای سنتز آنها بوجود آمده است. اگرچه روش‌های شیمیایی، نانوذرات خالص و همگنی را تولید می‌کنند، با این حال روشی گران بوده و برای محیط زیست…
کلیک کنید
فهرست