بررسی میزان کارایی سیستم نانو فیلتراسیون در تصفیه آب شهری و حذف برخی از آلاینده ها در تصفیه خانه آب ملاثانی

بررسی میزان کارایی سیستم نانو فیلتراسیون در تصفیه آب شهری و حذف برخی از آلاینده ها در تصفیه خانه آب ملاثانی چکیده با توجه به کمبود منابع آب و رشد قابل ملاحظه جمعیت، تأمین آب آشامیدنی به یک چالش تبدیل…
کلیک کنید
فهرست