نقش عنصر منگنز در گیاه

folder_openدانستنی های پایه
turned_in_not, , ,
commentبدون دیدگاه
نقش عنصر منگنز (Mn) در گیاه منگنز یکی از عناصر کم مصرف ولی ضروری برای رشد و نمو گیاهان می باشد که نقش های متعددی را برای گیاهان ایفا میکند. این عنصر برای تولید کلروفیل ضروری بوده و در فرآیندهای…
کلیک کنید
فهرست