پی اچ (pH) خاک و عوامل کنترل کننده آن

folder_openدانستنی های پایه
turned_in_not, , ,
commentبدون دیدگاه
آب و هوا اثر قابل توجهی بر خصوصیات خاک دارد. بارندگی و درجه حرارت، شدت آبشویی و هوادیدگی کانی­ها را کنترل می­کنند و بنابراین تأثیر عمده­ای بر ویژگی­های شیمیایی خاک­ها به ویژه اسیدیته، قلیائیت و شوری دارند. پیامد آبشویی خاک­ها…
کلیک کنید
فهرست