بررسی آزمایشگاهی استفاده از نانو ذرات آهن برای تصفیه پسابهای کشاورزی آلوده به نیترات

بررسی آزمایشگاهی استفاده از نانو ذرات آهن برای تصفیه پسابهای کشاورزی آلوده به نیترات  
کلیک کنید

بررسی آزمایشگاهی حذف آلاینده آرسنیک توسط نانو ذرات آهن از آب زیرزمینی

folder_openنانو – آب
turned_in_not
commentبدون دیدگاه
بررسی آزمایشگاهی حذف آلاینده آرسنیک توسط نانو ذرات آهن از آب زیرزمینی   چکیده آلودگی آب زیرزمینی، یکی از مسائل مطرح در آبزیرزمینی است که با افزایش فعالیتهای صنعتی، دفع فاضلاب در چاه های جذبی و برداشت بیرویه از آبخوان…
کلیک کنید
فهرست