تاثیر بسته های نانو کامپوزیت بر حفظ خواص کمی و کیفی میوه گیلاس رقم سیاه مشهد

folder_openنانو - غذا و بسته بندی
turned_in_not,
commentبدون دیدگاه
تاثیر بسته های نانو کامپوزیت بر حفظ خواص کمی و کیفی میوه گیلاس رقم سیاه مشهد چکیده میوه گیلاس بعد از برداشت به سرعت فاسد شده و در برخی موارد با کیفیت بسیار پائین به دست مصرف کننده می رسد.…
کلیک کنید
فهرست