نانو کود چیست

folder_openنانو کود
turned_in_not,
comment۴ دیدگاه
نانو کود چیست ؟ کاربرد روز افزون کودهای شیمیایی به ویژه کودهای ازته باعث بروز خسارات جبران ناپذیر زیست محیطی، بهداشتی و اقتصادی شده است. همچنین تخریب ساختمان خاک یکی دیگر از عوامل مصرف بی رویه کودهای شیمیایی است. علاوه…
کلیک کنید
فهرست