استفاده از کودهای بیوزر برای غنی سازی خاک بانک نشا

استفاده از ترکیب بیوارگانیک SHC، سولو پتاس، ارومیک و سیومیک در غنی سازی خاک بانک نشا. صومعه‌سرا گیلان بهمن ۹۸ کشاورزان معمولا از کود دامی برای تقویت خاک بانک نشا استفاده می کنند که منجر به آلودگی قارچی نشا ها…
کلیک کنید
فهرست