افزایش کارایی استفاده از کود های نیتروژنی در خاک

folder_openدانستنی های پایه
turned_in_not, , ,
commentبدون دیدگاه
افزایش کارایی استفاده از کود های نیتروژنی در خاک ۱- کارآیی مصرف نیتروژن عبارت است از میزان محصول تولید شده (تفاضل قطعه کود داده و شاهد) به کل نیتروژن مصرف شده. با افزایش این شاخص در واقع میزان بازدهی کود…
کلیک کنید

تغذیه معدنی گیاهان

شانزده عنصر شیمیایی شامل کربن، اکسیژن و هیدروژن به همراه عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد، آهن، منگنز، روی، مس، بُر، مولیبدن و کلر، برای رشد تمام گیاهان مورد نیاز می­باشند. برخی از گونه­ های گیاهی، به یک یا…
کلیک کنید
فهرست