برگزاری جلسه فنی با شرکت زعفران مصطفوی

folder_openاخبار
turned_in_not, , ,
commentبدون دیدگاه
به منظور توسعه همکاری های مشترک بین شرکت بیوزر و زعفران مصطفوی در جهت توسعه زعفران ارگانیک از طریق محصولات شرکت بیوزر، جلسه مشترکی با حضور کارشناسان بیوزر و مدیر عامل محترم شرکت زعفران مصطفوی، جناب آقای مهندس مصطفوی تشکیل…
کلیک کنید

بازدید اساتید برجسته کشاورزی از محصولات بیوزر

بازدید آقای دکتر کافی ریاست محترم دانشگاه فردوسی مشهد، آقای دکتر مدیر محترم گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد، آقای دکتر زند مشاور محترم ویزر جهاد کشاورزی، آقای دکتر راشد و آقای دکتر رحیمیان از غرفه بیوزر
کلیک کنید
فهرست