پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی

نشانه های پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی : شایع ترین عارضه در تولید گوجه فرنگی است که ته میوه سیاه یا آبخورده می شود . پوسیدگی گلگاه عارضه ای است که با کمبود موقتی کلسیم ( کمتر از ۲/۰) موجود در…
کلیک کنید
فهرست