عارضه پوکی پسته و دلائل آن

پوک شدن دانه های پسته ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد،در اینجا به بعضی از علت های پوکی وراه های مقابله با آن اشاره می گردد. عوامل ایجاد کننده پوکی پسته: ۱- عوامل ژنتیکی تحقیقات نشان داده که میزان پوکی…
کلیک کنید
فهرست