نقش عنصر منگنز در گیاه

folder_openدانستنی های پایه
turned_in_not, , ,
commentبدون دیدگاه
نقش عنصر منگنز (Mn) در گیاه منگنز یکی از عناصر کم مصرف ولی ضروری برای رشد و نمو گیاهان می باشد که نقش های متعددی را برای گیاهان ایفا میکند. این عنصر برای تولید کلروفیل ضروری بوده و در فرآیندهای…
کلیک کنید

چند روش برای تعیین کمبود عناصر غذایی در گیاهان

  برای تعیین کمبود عناصر غذایی در گیاهان روش هایی وجود دارد که در اینجا به صورت اختصار به معرفی آنها می پردازیم: 🌱 آنالیز و تجزیه خاک: این آزمایش در آزمایشگاه‌های تجزیه آب و خاک بوسیله کارشناسان مجرب صورت…
کلیک کنید
فهرست