احیای مجدد گلخانه خیار – اراک

folder_openاخبار
turned_in_not, , ,
commentبدون دیدگاه
احیای مجدد گلخانه خیار – اراک گلخانه آقای شافعی در اراک به شدت دچار کمبود عناصر ریز مغذی بود و بوته ها ضعیف و رشد بسیار کمی داشتند. کارشناسان گلخانه بیوزر پس از بازدید، دستورالعمل ها و توصیه های لازم…
کلیک کنید

بررسی اثر نانو منیزیوم به صورت محلول پاشی بر رشد رویشی و زایشی ژربرا رقم Antibes در محیط گلخانه

 بررسی اثر نانو منیزیوم به صورت محلول پاشی بر رشد رویشی و زایشی ژربرا رقم Antibes در محیط گلخانه شهلا مهدوی* ۱ ، محسن کافی ۲ ، روح انگیز نادری ۳ ، تکتم سادات تقوی ۴ ۱٫ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی…
کلیک کنید
فهرست